Het Verhaal

Het Verhaal 

Voor 1672 NU is gekozen voor een bewerking van de Kleine Soldaat naar het boek van A. Blauw. Het verhaal speelt zich af in deze contreien en geeft weer hoe de bevolking leed onder de terreur van de  Franse soldaten. Schrijver/regisseur Hans van Hechten  heeft zich eveneens laten inspireren door het tragische verhaal van Margaretha, de hoofdpersoon van ‘Rampjaar 1672’, geschreven door Luc Panhuizen. Deze gefortuneerde kasteelvrouwe maakt haar persoonlijke drama mee. Zij, getrouwd met een diplomaat die voor de Nederlanden steun zoekt in Berlijn, dient een veilig heenkomen te zoeken. 1672 soldaten tekeningTerwijl haar personeel haar vertrek voorbereidt, verzucht ze – als koningin Wilhelmina avant la lettre – ‘Alleen, maar niet eenzaam.’ Het effect van het rampjaar 1672 op boeren, burgers en ‘hoge’ lui wordt in het theaterstuk weergegeven met humor en een directe lijn naar het heden. “1672 NU!” wordt samen met regionaal talent vorm gegeven. We spelen met een cast van ongeveer twintig spelers , met daarnaast een groot aantal figuranten, koren & muzikanten. Tenslotte wordt de productie tot stand gebracht met de enorme inzet van vele vrijwilligers daarbij op verschillende manieren gesteund door serviceclubs, fondsen, sponsoren en bedrijven.

Hans van Hechten is de schrijver en regisseur van het stuk. Hij maakt bij de voorstellinen gebruik van de grote zaal van de school alsook van de diverse lokalen. Het idee is dat het publiek alle ‘buiten’-scenes  ziet in de grote zaal en zich o.l.v. gidsen verplaatst naar de lokalen om te zien wat zich ‘binnen’ afspeelt. Eén ding is zeker: 1672 NU is geen statisch theaterstuk. Het publiek wordt meegenomen en “ 1672 NU! “ is een fantastisch begin van het nieuwe culturele jaar.’’ Tekst bron: Margon van den Berg

zie voor meer historische informatie over het Rampjaar 1672 ook: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6773/het-rampjaar-1672.html

Posted 19 juni 2013 by lmdevalk67